Koronawirus w pytaniach widzów telewizji informacyjnych. Analiza programów typu Q&A w dniach 11-16 marca

Pojawienie się koronawirusa i powszechność zagrożenia związanego z pandemią spowodowały, że z dnia na dzień pojawiło się mnóstwo ważnych pytań na ten temat. Przeanalizowaliśmy je. Zbadaliśmy bardzo popularne, pojawiające się w telewizjach informacyjnych programy utrzymywane w konwencji pytań zadawanych przez widzów ekspertom zaproszonym do studia: Koronawirus Poradnik emitowany w TVP Info oraz Koronawirus Raport przygotowany przez TVN 24. Przyjęliśmy założenie, że będą właściwą egzemplifikacją społecznych obaw i wątpliwości związanych z epidemią.

Okres, którym się zajęliśmy – począwszy od 11 do 16 marca – określiliśmy jako pierwszą fazę kryzysu, związaną ze wzrostem liczby zachorowań w kraju (wtedy na poziomie kilkudziesięciu osób) i wprowadzaniem przez polski rząd pierwszych restrykcji w postaci zamykania szkół oraz granic kraju.

Wszystkie ze 170 analizowanych pytań zaszeregowaliśmy do odpowiednich, zdefiniowanych przez nas obszarów tematycznych, a następnie oszacowaliśmy udział każdego z nich w całej puli. Dominowały pytania związane z bezpieczeństwem. Jak przenosi się koronawirus? Czy mogę się zarazić od swojego psa? Jak w bezpieczny sposób pomagać osobom pozostającym w warunkach kwarantanny domowej? Czy mogę w tym czasie bezpiecznie korzystać z usług dentysty? Jak widać, w pierwszej fazie, trochę za piramidą Maslowa, kryzysu zdecydowanie najwięcej uwagi poświęciliśmy podstawowym motywacjom i instynktom – fizycznemu, zdrowotnemu i materialnemu bezpieczeństwu.

Na drugim miejscu uplasowały się pytania o aktualny stan prawny – kwestie związane z obowiązkami wobec ZUS czy zasadami przyznawania zasiłku opiekuńczego dla rodziców, których dzieci z dnia na dzień musiały zostać w domach. Polaków interesowały też kwestie związane z pracą (chociażby obowiązkami pracowników zdalnych) oraz ze zdrowiem. Wielu widzów pytało o tak zwane choroby współistniejące (co, ciekawe pojawiają się one jako dodatkowa przyczyna przy większości komunikatów na temat zgonów powodowanych koronawirusem) i ich wpływ na przebieg choroby, a także same objawy zakażenia.

Avatar photo
PR Manager w agencji Publicon. Kilkuletnie doświadczenie w branży zdobywał, współpracując z parlamentarzystami i wicemarszałkiem województwa. Zarządzał organizacjami trzeciego sektora.
Posts created 5

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top