Komunikacja online i zaangażowanie budowane przez NGO w czasach epidemii

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na użytkowanie internetu oraz konsumpcję treści w nim zawartych. Zmianie uległa spora część dotychczasowych zachowań ludzkości. Jak NGO-sy mogą wykorzystać zmiany oraz panujący czas epidemii? Jak budować wiarygodny przekaz, komunikację online i zaangażowanie poprzez storytelling, eventy cyfrowe, influencer marketing oraz social media?

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top